Verhalen uit de Vuurlinie

Verhalen uit de Vuurlinie is de zoektocht naar de menselijke verhalen achter de feiten, waarbij we in woord en beeld de geschiedenis op een speelse manier levend en levendig willen houden, voor huidige en volgende generaties, zodat deze niet vergeten worden.

Documentaires

Met Verhalen uit de Vuurlinie ontwikkelen wij een serie documentaires ‘Achterveld, Dorp in de Vuurlinie’. Hierin gaan we op zoek naar de verhalen achter de feiten van vele belangrijke gebeurtenissen, die zich rondom de Grebbelinie hebben afgespeeld, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze leidden uiteindelijk in april 1945 tot de voedselconferentie in Achterveld: de redding van de hongerdood van miljoenen mensen in bezet Nederland. Waargebeurde verhalen verweven met de thema’s Vrijheid, Voedsel, Honger, Verzet en Geloof, verteld door verschillende generaties voor verschillende generaties.

Educatie

Met Verhalen uit de Vuurlinie ontwikkelen wij lespakketten en presentaties/gastlessen voor de bovenbouw van de basisscholen in de regio. Onze insteek is om de kinderen meer betrokken te maken bij de verhalen van mensen en gebeurtenissen om hen heen. Zo blijft de oorlog niet een abstract, of een ver-van-je-bed-show, maar worden de verhalen achter de feiten persoonlijker beleefd en blijven zo beter hangen.

Projecten

De verhalen uit de Vuurlinie worden ingezet voor verschillende projecten binnen gemeenten, scholen, informatiecentra en evenementen. Er wordt gewerkt aan:

Gastlessen
Presentaties
Tentoonstellingen
Boeken
Films

Verhalen vertellen

Stichting Verhalen uit de Vuurlinie legt waargebeurde verhalen vast op beeld opdat deze niet worden vergeten. Heeft u verhalen of kent u mensen die hieraan kunnen bijdragen? Wij komen graag in contact.

Realisatie ondersteunen

Om onze projecten te realiseren zijn wij aangewezen op financiële steun van sponsors en ambassadeurs.
Een bijdrage van u of uw organisatie is van harte welkom.

Stichting Verhalen uit de Vuurlinie
stichting@verhalenuitdevuurlinie.nl
Tel.: 06 - 16 79 60 31

Bezoekadres op afspraak
Olmenlaan 8 Leusden