Het bestuur

‘ Het onderwerp ‘Verhalen uit de vuurlinie’ raakt mij door mijn interesse in wat er in de oorlog allemaal in Achterveld gebeurde. Als voorzitter ben ik nu nauw betrokken bij het realiseren van deze mooie website.’

Wim van Nimwegen

Voorzitter

Door een bericht in de lokale media en informatie van de Historische Kring Leusden leerde ik de stichting “Verhalen uit de Vuurlinie” kennen. De informatie op de  website van dit project wakkerde mijn interesse aan en -na een gesprek met Arry en Mariska die dit project enthousiast dragen en vormgeven- besloot ik deel uit te gaan maken van het stichtingsbestuur. Vooral het deelgebied educatie (gericht op de leerlingen van de basisscholen) heeft mijn speciale interesse. De verhalen en de beelden uit de Vuurlinie tijdens WOII in ons dorp bieden de kinderen een schat aan informatie over deze aangrijpende gebeurtenissen in hun woonplaats.  Deze input voor de kinderen is van onschatbare waarde voor hun toekomst.’

Gerard Voskuilen

Penningmeester

‘Mijn herinneringen en/of betrokkenheid bij de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog zijn nogal ambivalent.

Zelf ben ik geboren in september 1944. Het was de vooravond van de hongerwinter in Nederland. Een van de zwaarste periodes in de Tweede Wereldoorlog voor de Nederlandse bevolking. Het zal duidelijk zijn dat ik daar zelf geen herinneringen aan heb en dus moet terugvallen op hetgeen mijn vader en moeder mij daarover hebben verteld. Uit die verhalen blijkt dat ik mij gelukkig mag prijzen dat ik dit verhaal kan schrijven. Het zal absoluut waar zijn dat ik in die eerste maanden na mijn geboorte door mijn lieve ouders werd vertroeteld en een redelijk deel van mijn dagelijks bestaan doorbracht in een wiegje op de eerste verdieping van mijn ouderlijk huis aan de Reigerstraat in Amersfoort. Volgens de overlevering lag ik tussen het puin nadat drie huizen verderop een Engelse bom viel die bedoeld was voor de Willem III kazerne in Amersfoort.

Veel recenter is de kennis die ik kreeg over de verzetsdaden van mijn schoonouders Karel Brouwer en Rita Brouwer – de Voogd. Beiden ontvingen de Yad Vashem onderscheiding, het verzetskruis en naar beiden werd een straat vernoemd in de wijk Tabaksteeg. Nog tijdens zijn leven kreeg ik het beheer over het omvangrijke “oorlogsarchief” van mijn schoonvader. Nog steeds – meer dan 75 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog – wordt regelmatig een beroep gedaan op inzage in het archief.

Mede door deze betrokkenheid bij de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog heb ik vanaf het eerste begin de ideeën van de initiatiefnemers van “Verhalen uit de vuurlinie” van harte toegejuicht en ondersteund. Het was ook de reden ja te zeggen tegen het verzoek deel te nemen in het stichtingsbestuur.’

Joop C.M. de Wilde

Secretaris

Stichting Verhalen uit de Vuurlinie
stichting@verhalenuitdevuurlinie.nl
Tel.: 06 - 16 79 60 31

Bezoekadres op afspraak
Olmenlaan 8 Leusden