Ik heb mijn grootvader nooit gekend.

Op 15 juni 1944 werd mijn grootvader opgepakt. Ze verborgen een Joods gezin en waren verraden. Mijn vader was toen 13 jaar. Mijn grootvader werd naar het huis van bewaring gebracht. Na enige tijd mocht mijn vader schone kleren naar zijn vader brengen. Nadat hij de kleren had afgegeven moest hij bij de gevangenispoort wachten. Even later kreeg hij een bundeltje ‘vieze’ kleren terug. Zijn hele leven lang wist mijn vader hoe dat bundeltje rook. De geur daarvan heeft hij zijn hele leven bij zich gedragen.

Arry

Stichting Verhalen uit de Vuurlinie
stichting@verhalenuitdevuurlinie.nl
Tel.: 06 - 16 79 60 31

Bezoekadres op afspraak
Olmenlaan 8 Leusden